www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan joissa lähellä ajankohdalle tyypillistä tasoa. Ne ovat Etelä-Pohjanmaalla laskussa ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella kääntymässä nousuun sateiden myötä.

Pohjanmaan järvien vedenkorkeudet ovat enimmäkseen alkusyksylle tyypillisissä lukemissa. Patanan tekojärven pinta on tosin noin 60 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Kyrönjoen Kalajärvi 20 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat kääntymässä nousuun sateiden myötä. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat hieman ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja nekin ovat kääntymässä lievään nousuun. Kostonjärven juoksutus on 22 m3/s ja Irnijärven 13 m3/s


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.10.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Auhojärvi
Haukipudas
Iso Puutiojärvi - luusua
Nuorittajoki
Porkkalan silta

Jäänlähtö
Haukipudas, Porkkalan
silta ja Nuorittajoki

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto