www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Auhojärvi

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Auhojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.1.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.391 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.174 - 0.681 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.174 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.328 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.524 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.681 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.123 m3/s ja maksimiarvo 1.04 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto