www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Auhojärvi

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Auhojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 136.22 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 136.21 - 136.23 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 136.21 m, 75 % todennäköisyydellä yli 136.21 m, 25 % todennäköisyydellä yli 136.22 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 136.23 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 136.21 m ja maksimiarvo 136.26 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 137.66 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 138.13 m, se on havaittu 30.04.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 137.14 m.
  • Havainnot asemalta 6000160 Auhojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 136.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.09 - 136.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.07 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 136.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.98 - 136.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.93 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 135.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.89 - 136.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.78 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 135.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.86 - 136.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto