www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Auhojärvi

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Auhojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 136.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 136.60 - 136.60 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 136.60 m, 75 % todennäköisyydellä yli 136.60 m, 25 % todennäköisyydellä yli 136.60 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 136.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 136.60 m ja maksimiarvo 136.62 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 137.66 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 138.13 m, se on havaittu 30.04.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 137.14 m.
  • Havainnot asemalta 6000160 Auhojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 136.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.52 - 136.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.51 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 136.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.41 - 136.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.40 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 136.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.22 - 136.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.20 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 136.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.37 - 136.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.09 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto