www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Auhojärvi

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Auhojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 135.93 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 135.93 - 135.97 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 135.93 m, 75 % todennäköisyydellä yli 135.93 m, 25 % todennäköisyydellä yli 135.95 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 135.97 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 135.92 m ja maksimiarvo 136.02 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 137.66 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 138.13 m, se on havaittu 30.04.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 137.14 m.
  • Havainnot asemalta 6000160 Auhojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 135.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.91 - 135.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 135.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.90 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 135.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.89 - 136.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.85 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 135.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.83 - 136.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.74 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 135.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.75 - 135.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.62 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto