www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Auhojärvi

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Auhojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 136.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 136.20 - 137.24 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 136.20 m, 75 % todennäköisyydellä yli 136.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 136.95 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 137.24 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 136.08 m ja maksimiarvo 137.35 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1977 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 137.66 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 138.13 m, se on havaittu 30.04.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 137.14 m.
  • Havainnot asemalta 6000160 Auhojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 135.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.93 - 135.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 135.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.91 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 135.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.93 - 136.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.85 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 135.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.88 - 136.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 135.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 135.75 - 136.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 135.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto