www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Porkkalan silta

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Porkkalan silta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 27.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 24.1 - 47.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 24.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 24.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 47.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 24.1 m3/s ja maksimiarvo 88.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 140.81 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 238.00 m3/s, se on havaittu 28.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 60.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           65.42           9.043          
  2           133.27           5.734          
  3           152.46           7.285          
  4           164.75           8.595          
  5           173.84           9.655          
  6           181.07           10.537          
  7           187.08           11.289          
  8           192.21           11.943          
  9           196.71           12.522          
  10           200.69           13.041          
  15           215.85           15.047          
  20           226.46           16.474          
  30           241.28           18.492          
  40           251.73           19.926          
  50           259.80           21.041          
  60           266.39           21.952          
  70           271.95           22.724          
  80           276.76           23.392          
  90           281.00           23.983          
  100           284.79           24.511          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6000100 Porkkalan silta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto