www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Porkkalan silta

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Porkkalan silta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.06 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.69 - 77.40 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.69 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.89 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.16 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.40 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.66 m ja maksimiarvo 77.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.11 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.28 m, se on havaittu 28.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.84 m.
  • Havainnot asemalta 6000100 Porkkalan silta. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 76.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.60 - 77.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.39 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 76.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.88 - 76.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.66 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 74.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.82 - 75.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.54 - 74.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.45 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto