www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Porkkalan silta

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Porkkalan silta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 75.35 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.99 - 75.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.99 m, 75 % todennäköisyydellä yli 75.16 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.57 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.85 m ja maksimiarvo 76.35 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.11 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.28 m, se on havaittu 28.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.84 m.
  • Havainnot asemalta 6000100 Porkkalan silta. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 75.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.97 - 75.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 75.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.86 - 75.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.69 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 74.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.87 - 75.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 74.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.73 - 74.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.64 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto