www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Porkkalan silta

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Porkkalan silta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.04 - 77.33 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.04 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.22 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.33 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.97 m ja maksimiarvo 77.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.11 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.28 m, se on havaittu 28.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.84 m.
  • Havainnot asemalta 6000100 Porkkalan silta. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 76.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.43 - 76.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.20 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 75.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.68 - 75.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.53 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 74.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.75 - 74.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.53 - 74.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.43 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto