www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Porkkalan silta

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Porkkalan silta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 74.45 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.45 - 74.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.45 m, 75 % todennäköisyydellä yli 74.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 74.45 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 74.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.45 m ja maksimiarvo 75.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.11 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.28 m, se on havaittu 28.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.84 m.
  • Havainnot asemalta 6000100 Porkkalan silta. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.38 - 74.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.37 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 74.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.36 - 74.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.35 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 74.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.42 - 74.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.35 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 74.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.61 - 74.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.37 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto