www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Porkkalan silta

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Porkkalan silta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.65 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.93 - 78.59 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.93 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.28 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.08 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.59 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.74 m ja maksimiarvo 79.06 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.11 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.28 m, se on havaittu 28.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 75.84 m.
  • Havainnot asemalta 6000100 Porkkalan silta. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 74.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.75 - 74.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 74.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.69 - 74.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.68 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 74.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.64 - 74.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 75.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.84 - 76.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.57 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto