www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Iso Puutiojärvi - luusua

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Iso Puutiojärvi - luusua > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 25.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.6 - 40.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 32.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 40.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.7 m3/s ja maksimiarvo 42.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1975 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 35.15 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 63.00 m3/s, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 14.94 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.89           2.588          
  2           33.22           1.641          
  3           38.12           2.085          
  4           41.26           2.460          
  5           43.58           2.764          
  6           45.43           3.016          
  7           46.96           3.231          
  8           48.28           3.419          
  9           49.42           3.584          
  10           50.44           3.733          
  15           54.31           4.307          
  20           57.02           4.716          
  30           60.81           5.293          
  40           63.48           5.704          
  50           65.54           6.023          
  60           67.22           6.284          
  70           68.64           6.504          
  80           69.87           6.696          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           70.96           6.865          
  100           71.92           7.016          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6000110 Iso Puutiojärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto