www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Iso Puutiojärvi - luusua

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Iso Puutiojärvi - luusua > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 149.83 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 149.62 - 150.24 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 149.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 149.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 149.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 150.24 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 149.62 m ja maksimiarvo 150.32 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 150.59 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 151.31 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.07 m.
  • Havainnot asemalta 6000110 Iso Puutiojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 149.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.60 - 149.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.60 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.02. vedenkorkeus on keskimäärin 149.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.60 - 149.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 149.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.59 - 149.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 149.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.71 - 149.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto