www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Iso Puutiojärvi - luusua

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Iso Puutiojärvi - luusua > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 149.93 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 149.76 - 150.10 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 149.76 m, 75 % todennäköisyydellä yli 149.86 m, 25 % todennäköisyydellä yli 149.97 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 150.10 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 149.75 m ja maksimiarvo 150.27 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 150.58 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 151.31 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.07 m.
  • Havainnot asemalta 6000110 Iso Puutiojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 149.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.68 - 149.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 149.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.70 - 149.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.56 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 149.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.71 - 149.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 149.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.72 - 149.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.63 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto