www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Iso Puutiojärvi - luusua

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Iso Puutiojärvi - luusua > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 150.58 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 150.17 - 151.05 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 150.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 150.34 m, 25 % todennäköisyydellä yli 150.75 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 151.05 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 150.12 m ja maksimiarvo 151.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 150.58 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 151.31 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.07 m.
  • Havainnot asemalta 6000110 Iso Puutiojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 149.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.48 - 149.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.48 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 149.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.48 - 149.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.48 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 149.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.49 - 149.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.48 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 149.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.66 - 149.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.48 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto