www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Iso Puutiojärvi - luusua

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Iso Puutiojärvi - luusua > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 150.87 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 150.36 - 151.35 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 150.36 m, 75 % todennäköisyydellä yli 150.68 m, 25 % todennäköisyydellä yli 151.04 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 151.35 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 150.34 m ja maksimiarvo 151.45 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 150.58 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 151.31 m, se on havaittu 01.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.07 m.
  • Havainnot asemalta 6000110 Iso Puutiojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 149.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.65 - 149.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.64 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.02. vedenkorkeus on keskimäärin 149.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.63 - 149.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.63 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 149.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.63 - 149.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 149.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 149.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 149.74 - 150.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 149.62 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto