www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Nuorittajoki

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Nuorittajoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 12.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.51 - 25.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.51 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 9.53 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 17.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 25.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 9.50 m3/s ja maksimiarvo 33.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1967 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 163.82 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 340.00 m3/s, se on havaittu 02.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 47.93 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           54.14           13.672          
  2           152.86           8.669          
  3           180.78           11.015          
  4           198.65           12.995          
  5           211.87           14.599          
  6           222.39           15.931          
  7           231.13           17.068          
  8           238.61           18.057          
  9           245.14           18.933          
  10           250.95           19.718          
  15           272.99           22.750          
  20           288.43           24.908          
  30           309.99           27.959          
  40           325.19           30.128          
  50           336.94           31.813          
  60           346.53           33.191          
  70           354.62           34.357          
  80           361.62           35.368          
  90           367.78           36.261          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           373.30           37.059          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6000200 Nuorittajoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto