www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Nuorittajoki

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Nuorittajoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 1.61 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 16.1.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1967 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 163.21 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 340.00 m3/s, se on havaittu 02.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 47.93 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           54.41           13.428          
  2           152.33           8.514          
  3           180.03           10.818          
  4           197.75           12.763          
  5           210.87           14.338          
  6           221.31           15.647          
  7           229.98           16.764          
  8           237.39           17.735          
  9           243.87           18.595          
  10           249.63           19.366          
  15           271.50           22.344          
  20           286.81           24.464          
  30           308.20           27.460          
  40           323.28           29.590          
  50           334.93           31.245          
  60           344.44           32.599          
  70           352.46           33.744          
  80           359.41           34.737          
  90           365.53           35.614          
  100           371.00           36.398          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6000200 Nuorittajoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto