www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Nuorittajoki

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Nuorittajoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.2.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.20 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.63 - 88.38 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 86.63 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.82 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.38 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 86.61 m ja maksimiarvo 88.53 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1964 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.99 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.09 m, se on havaittu 26.04.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.09 m.
  • Havainnot asemalta 6000200 Nuorittajoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 86.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.33 - 86.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.29 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.02. vedenkorkeus on keskimäärin 86.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.34 - 87.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 86.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.25 - 86.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.23 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 86.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.49 - 87.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.21 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto