www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Nuorittajoki

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Nuorittajoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 88.03 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.90 - 88.19 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.90 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 88.08 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.19 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.88 m ja maksimiarvo 88.26 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1964 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.99 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.09 m, se on havaittu 26.04.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.09 m.
  • Havainnot asemalta 6000200 Nuorittajoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 87.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.23 - 87.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.94 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 86.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.48 - 86.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 86.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.06 - 86.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.99 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 86.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 85.96 - 86.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 85.91 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto