www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Nuorittajoki

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Nuorittajoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 86.35 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.35 - 86.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 86.35 m, 75 % todennäköisyydellä yli 86.35 m, 25 % todennäköisyydellä yli 86.38 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 86.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 86.35 m ja maksimiarvo 86.68 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1964 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.99 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.09 m, se on havaittu 26.04.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.09 m.
  • Havainnot asemalta 6000200 Nuorittajoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 86.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.23 - 86.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.12 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 86.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.12 - 86.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.02 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 86.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.26 - 86.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.04 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 86.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.19 - 86.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.09 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto