www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Haukipudas

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Haukipudas > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 34.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.7 - 84.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 34.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 34.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 34.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 84.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 34.7 m3/s ja maksimiarvo 186 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 341.28 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 609.00 m3/s, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 129.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           115.91           31.023          
  2           318.74           19.670          
  3           376.11           24.992          
  4           412.83           29.486          
  5           440.01           33.125          
  6           461.62           36.149          
  7           479.58           38.728          
  8           494.94           40.973          
  9           508.37           42.959          
  10           520.29           44.741          
  15           565.59           51.620          
  20           597.30           56.518          
  30           641.61           63.439          
  40           672.84           68.361          
  50           696.99           72.184          
  60           716.68           75.311          
  70           733.30           77.958          
  80           747.68           80.252          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           760.36           82.277          
  100           771.69           84.089          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6000410 Haukipudas havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Tulvaraja 450 m3/s
 • Jäänlähtö 165 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto