www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pääosin loppukesälle tyypilliseen tapaan pieniä. Viime päivien runsaat sateet ovat nostaneet virtaamia Siikajoella ja Temmesjoella. Esimerkiksi Siikajoen Lamujoen pinta nousi muutamassa päivässä yli metrin. Joen pinta on jo kääntynyt laskuun. Koska lähipäiville ei ole ennustettu runsaita sateita, pysyvät virtaamat edelleen pieninä.

Järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja pysyvät seuraavalla viikolla nykytason tuntumassa tai nousevat hitaasti sateiden vaikutuksesta. Hautaperän tekoaltaan pinta Kalajoella on noussut sateiden vaikutuksesta 50 cm ajankohdan keskimääräiselle tasolle. Myös Uljuan tekoallas Siikajoella on noussut 20 cm tavanomaiselle tasolleen.

Iijoella vedenkorkeudet ja virtaamat ovat pääosin ajankohdan keskimääräisissä lukemissa ja pysyvät samalla tasolla jatkossakin. Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat tosin pienessä nousussa viime päivien runsaiden sateiden takia, mutta kääntyvät pian laskuun. Säännöstellyn Kostonjärven vedenkorkeus on 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Kostonjärven juoksutusta pidetään noin 18 m3/s ja Irnijärven 14 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.08.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto