www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat kääntymässä hiljalleen nousuun lämpenevän ja sateisemman sään myötä. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla kevään suurimmat tulvahuiput ajoittuvat tämänhetkisen ennusteen mukaan toukokuun alkuun, ja tulvista odotetaan lumen vesiarvon ja myöhäisen sulamisen perusteella monin paikoin keskimääräistä suurempia. Mitä pidemmälle sulaminen viipyy, sitä suurempi on nopean sulannan aiheuttama tulvariski. Tulvan suuruuden ratkaisee lopulta sulamisajan sää, lisäksi jääpadot ja vesisateet voivat pahentaa tilannetta.

Järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja nousussa tai kääntymässä nousuun. Etelä-Pohjanmaalla järvien pintoja on nostettu jo maaliskuulta lähtien kohti kesän tavoitekorkeuksia, ja Lappajärven vedenkorkeus on tästä syystä noin 15 cm ajankohdan keskmääräistä korkeammalla. Pyhäjärven vedenkorkeus on tavallista loivemman kevätkuopan vuoksi 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla.

Iijoella sää on ollut viileä ja virtaamat ja vedenkorkeudet eivät ole vielä lähteneet nousuun. Sääennusteiden mukaan ne kääntyvät nousuun huhti-toukokuun vaihteessa, ja toukokuun puoliväliin osuva kevään tulvahuippu on hieman tavanomaista suurempi. Pudasjärvellä vesi saattaa nousta huipun aikana jopa mökkien kastumisrajalle. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutuksia on pienennetty ja ne ovat nyt 15 m3/s ja 5 m3/s. Irnijärven vedenkorkeus on kääntynyt jo nousuun, Kostonjärven pinta laskee viikon verran.

Lumen vesiarvo vaihtelee Pohjanmaan eteläosien 5-15 mm:stä Iijoen latvojen noin 180 mm:iin. Etelä-Pohjanmaalla lunta on ollut paikoin yli 50 mm keskimääräistä vähemmän ja lumet ovat jo pääosin sulaneet, kun taas Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla lumimäärä on lopputalvesta ollut lähellä keskimääräistä ja sulanta on viivästymässä tavanomaista myöhemmäksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.04.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto