www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Runsaat sateet ovat nostaneet Vaasan rannikon pienten jokien virtaamia useaan kertaan viime viikkojen aikana. Närpiön-, Maalahden, Laihian- ja Kyrönjoen vedenkorkeudet nousivat alkuviikolla nopeasti, mutta ovat nyt laskussa. Virtaamahuiput jäivät selvästi viimeviikkoisia pienemmiksi. Maaperä on kuitenkin alueella hyvin märkää, joten loppuviikolla mahdolliset uudet sateet voivat nostaa virtaamia nopeasti uudelleen.

Sateet ovat nostaneet tällä viikolla virtaamia paikoin myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa, mm. Pyhäjoella ja Siikajoella. Nyt vedenpinnat ovat pääosin kääntymässä laskuun, joka jatkuu ainakin lähipäivien ajan. Kiiminkijoen ja Iijoen pinnat kuitenkin nousevat vielä hieman lähipäivinä.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat heinä-elokuun sateiden vuoksi edelleen korkealla. Lappajärven pinta on 20 cm ajankohdan keskimääräistä ja vajaa 10 cm tavoitevyöhykkeen ylärajaa korkeammalla, ja juoksutus jatkuu tavanomaista suurempana. Pyhäjärven pinta on lähes ajankohdan keskimääräisellä tasollaan. Uljuan tekoaltaalla on varauduttu sateisiin pitämällä pintaa tavanomaista alempana maaperän ollessa märkää.

Iijoella jokien vedenpinnat ovat ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja ne tulevat pysymään nykyisellä tasollaan tai nousemaan hitaasti. Raasakan virtaama on noin 190 m3/s, mikä on lähes kaksinkertaisesti ajankohdan keskimääräiseen nähden. Säännöstelemättömien järvien pinnat ovat korkealla ja hitaassa nousussa. Pudasjärvi pinta on 75 cm, Jongunjärven ja Jaurakkajärven n. 55-60 cm keskimääräistä korkeammalla. Kostonjärven juoksutus on 22 m3/s Irnijärven 25 m3/s, molemmat järven ovat nousussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 24.08.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto