www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Tämän päivän runsaat sateet nostavat Pohjalaismaakuntien jokien vedenkorkeuksia. Etenkin Vaasan eteläpuolisten pienten jokivesistöjen virtaamat voivat kasvaa nopeasti. Jo aiempien syyssateiden ansiosta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan jokien pinnat ovat nousseet tyypilliselle syystasolle. Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoelta pohjoiseen jokien pinnat ovat edelleen tavanomaista alhaisemmat. Sää jatkuu ennusteen mukaan jokseenkin sateisena, joten valunnat pysyvät koholla.

Järvien pinnat ovat monin paikoin nousseet lokakuun sateiden myötä, mutta ovat pääosin edelleen kuivan kesän vuoksi tavanomaisia syystasoja alempana. Lapuanjoen Hirvijärven pinta on noin 80 cm ajankohdan mediaania alemmalla tasolla, mutta pinta kääntyy nousuun lokakuun aikana. Lappajärven pinta on noussut tavoitetasolleen ja jatkaa hitaasti nousuaan seuraavan viikon ajan. Patanan tekoaltaan pinta Perhonjoella on noussut metrillä lokakuun aikana ja on nyt 30 cm ajankohdan mediaanin yläpuolella. Myös Hautaperän tekojärven pinta on noussut lokakuun aikana yli metrillä, mutta on edelleen 110 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pinta on noin 60 cm tavanomaista alempana.

Iijoella järvien ja jokien vedenpinnat ovat pääsääntöisesti lähellä keskimääräistä syksyistä tasoa, tosin Pudasjärven ja Jongunjärven vedenkorkeudet ovat edelleen noin 20-40 cm keskimääräistä alempana. Sateiden jatkuessa vedenpinnat ovat ennusteen mukaan kääntymässä hitaaseen nousuun kohti lokakuun loppua. Kostonjärven ja Irninjärven juoksutukset on noin 2-5 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 17.10.2019).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto