www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pieniä, ja pysyvät lähipäivinä nykyisellään sään pysyessä pakkasen puolella.

Järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Lappajärven pinta on tavanomaisella tasolla ja Pyhäjärvi 20 cm tavanomaista korkeammalla. Pinnat ovat laskussa talven myötä.

Lumen määrä Pohjanmaalla on viime päivien lumisateista huolimatta tavallista vähäisempää. Lumen vesiarvo vaihtelee eteläosien 30 mm:stä Iijoen latvojen noin 100 mm:iin. Etelä-Pohjanmaalla lunta on paikoin yli 30 mm keskimääräistä vähemmän. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla lunta on 5-30 mm alle keskimääräisen.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja, ja pysyvät tällä tasollaan toistaiseksi. Säännösteltyjä Kostonjärveä ja Irnijärveä juoksutetaan noin 22-25 m3/s ja niiden vedenpinnat ovat tasaisessa laskussa aina huhtikuulle asti.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 24.02.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto