www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Pohjanmaan joissa ovat ajankohdalle tyypillisiä. Lämpötilan pysyessä pakkasella ovat virtaamat samalla tasolle seuraavan viikon ajan. Alkuviikon lumipyryt kasvattivat lumipeitettä koko alueella. Lunta on nyt tavanomaista enemmän Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla lunta on noin 30-40 mm, Pohjois-Pohjanmaalla hieman enemmän. Paikoin lunta on Pohjois-Pohjanmaalla 80-100 mm.

Lappajärven pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, Pyhäjärven pinta lähellä tyypillistä tasoa. Molemmat ovat lievässä laskussa. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pintaa on pidetty tavanomaista alemmalla tasolla. Nyt pintaa aletaan laskea jotta saadaan tilaa kevään sulamisvesille.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja ja pääsääntöisesti lievässä laskussa. Livojoen ja Pudasjärven pinnat ovat tosin pienessä nousussa. Kostonjärven juoksutus on n. 20 m3/s ja Irnijärven n. 17 m3/s. Molempien pinnat ovat noin 10-20 cm keskimääräistä alempana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.12.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto