www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat lähteneet nousuun. Livojoki ja Siuruanjoki saavuttavat huippunsa ensi viikon puolivälissä, Pudasjärvi ja Jongunjärvi viikon loppupuolella. Jongunjärvellä tulvaveden ennustetaan katkaisevan maanteitä ja Pudasjärvelläkin vesi saattaa kastella mökkejä. Ensi viikon lopulla mahdollisesti viilenevä sää saattaa tosin hidastaa virtaamien nousua ja pienentää ennustettuja tulvia. Jäät ovat enimmäkseen sulaneet tai heikentyneet, joten jääpatoriski on melko pieni. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset pidetään toistaiseksi 2 m3/s.

Iijokea ja Kuivajokea lukuunottamatta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan jokien pinnat ovat kääntyneet laskuun. Oulun eteläpuolella huiput jäivät selvästi keskimääräistä pienemmiksi. Järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja nousussa. Etelä-Pohjanmaalla järvien pintoja ovat jo pääosin kesän tavoitekorkeuksissa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla järvien pinnat vielä nousevat.

Etelä-Pohjanmaalta Ouluun ulottuvalla alueella lumet ovat sulaneet. Kiiminkijoen ja Iijoen latvoilla lunta on yhä 100-200 mm ja sulanta on viivästymässä tavanomaista myöhemmäksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.05.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto