www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pieniä ja pääosin alle ajankohdan keskiarvojen. Lähipäivistä ennustetaan poutaisia tai vähäsateisia, joten virtaamat laskevat edelleen ja maaperä kuivuu.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin tavanomaisella tasollaan. Hautaperän tekoallas Kalajoella on laskettu kaksi metriä tavanomaista alemmas huoltotöiden vuoksi. Lappajärven pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla mutta laskussa. Pyhäjärven pinta on ajankohdan keskimääräisellä tasollaan. Uljuan tekoaltaalla on varauduttu sateisiin laskemalla pintaa tavanomaista alemmas maaperän ollessa märkää. Nyt maaperän kuivuttua tavanomaiseksi, annetaan altaan pinnan nousta.

Iijoella jokien ja järvien vedenpinnat ovat pääsääntöisesti laskeneet ajankohdan keskimääräiselle tasolle ja jatkavat ennusteiden mukaan sateettoman sään jatkuessa hidasta laskua vielä seuraavan viikon. Raasakan virtaama on 180 m3/s ja hieman keskimäärästä suurempi. Säännöstelemättömien järvien pinnat ovat laskussa, mutta edelleen hieman keskimääräistä korkeammalla, Pudasjärvellä 40 cm, Jongunjärvellä ja Jaurakkajärvellä 20 cm. Kostonjärven juoksutus on 20 m3/s ja Irnijärven 17 m3/s. Molemmat järvet ovat laskeneet tavanomaiselle syystasolleen.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.09.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto