www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat nousivat viikonloppuna paikoin pienen kevättulvan tasolle, mutta pysyvät tällä viikolla laskussa poutaisemman sään vuoksi. Maaperä on kuitenkin edelleen märkää koko Pohjanmaan alueella, joten uudet sateet voivat vielä nostaa alueelle osuessaan jokien ja järvien vedenkorkeuksia.

Säännösteltyjen järvien, mm Lappajärven ja Pyhäjärven pinnat ovat sateiden vuoksi monin paikoin korkealla. Niiden juoksutuksia on nostettu nousun hillitsemiseksi tai sen takia että järviin saataisiin tilaa uusia sateita varten. Lappajärven pinta on 30 cm ajankohdan keskimääräistä ja 20 cm tavoitevyöhykkeen ylärajaa korkeammalla, mutta kääntymässä hitaaseen laskuun.

Iijoella jokien virtaamat ovat sateiden vuoksi hieman keskimääräistä kesätasoa korkeammalla, mutta laskussa. Säännösteltyjen järvien juoksutukset ovat keskimääräistä pienempiä, Kostonjärvellä 12 m3/s ja Irnijärvellä 8 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.07.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto