www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lämmin ja vähäsateinen alkukuu ovat saaneet Oulun eteläpuolisen Pohjanmaan jokien virtaamat tavanomaista pienemmiksi. Jokien pinnat ovat tällä tasolla tyypillisesti heinä-elokuussa. Seuraavalle viikolle ei ole juurikaan ennustettu sateita, joten virtaamat tulevat vielä laskemaan. Järvien vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja.

Iijoella jokien ja järvien pinnat ovat laskussa kohti kesäisiä lukemia. Lähipäivien sää pysyy vähäsateisena mikä nopeuttaa laskua. Raasakan virtaama 400 m3/s on jo alle ajankohdan keskiarvon ja se laskee edellseen tasaisesti. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat laskussa aina kesäkuun loppuun saakka. Vähäsateisen kevään jäljiltä ne ovat ajankohdalle tyypillisiä arvoja matalammalla, Pudasjärvi peräti 50 cm alempana. Säännösteltyjen Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat pieniä, Kostonjärvellä noin 5 m3/s ja Irnijärvellä noin 2-3 m/s. Molempien pintoja nostetaan kohti kesäkorkeuksia normaaleja kesäkorkeuksia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.05.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto