www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pääosin laskussa viilenneen ja vähäsateisen sään vuoksi, ja lasku jatkuu lähipäivinä. Vaasan seudulla sunnuntain sateet nostivat jokien vedenkorkeuksia Lapväärtinjoelta Maalahdenjoelle, mutta nousu jäi marraskuun lopun nousua vähäisemmäksi.

Järvien pinnat ovat viime viikkojen sateiden vuoksi monin paikoin hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, mutta pääosin laskussa. Lappajärven vedenkorkeus on noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ja 20 cm tavoitetasoa korkeammalla, ja Lestijärvi ja Pyhäjärvi ovat 5-10 cm keskimääräistä korkeammalla.

Iijoella jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat laskussa joka jatkuu ainakin seuraavan viikon. Edellisen viikon lämmin sää ja sateet nostivat jokia paikoitellen jopa 80 cm, mutta ne ovat nyt laskeneet jo keskimääräisiin lukemiin. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven vedenkorkeudet laskussa ja ovat lähellä keskimäärisiä arvoja. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 14 m3/s ja niiden vedenkorkeudet ovat edelleen hieman keskimääräistä alempana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 07.12.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto