www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikon runsaat sateet nostivat Pohjanmaan jokien vedenkorkeuksia paikoin nopeasti. Lapuanjoen Liinamaassa vedenpinta nousi viikonloppuna noin 3 metriä ja Kyrönjoen Hanhikoskessakin lähes 2,5 metriä. Jokien pinnat ovat korkealla myös Vaasan eteläpuolisissa pienissä rannikkovesistöissä. Jokien vedenkorkeudet ovat nyt laskussa, ja lasku jatkuu lähipäivinä.

Pohjanmaalla säännöstellyt järvet ovat nousseet kesätasolleen tai hieman sen yläpuolelle. Lappajärven pinta on noin 5 cm kesän tavoitetasoa korkeammalla. Perhonjoella Emmesinjärven vedenkorkeus on sateiden vuoksi noin 40 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, mutta nyt laskussa. Uljuan tekoallas on kesätasollaan.

Iijoella jokien virtaamat ovat lähellä keskimääräistä kesätasoaan, ja ne pysyvät tällä tasolla ilman suuria sateita. Livojoella ja Siuruanjoella sade nosti vedenkorkeuksia viikonvaihteessa, mutta ne ovat nyt laskussa. Suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet pysyvät nykyisellä, tyypillisellä kesätasollaan. Säännöstellyistä järvistä Kostonjärven juoksutus on 20 m3/s ja Irnijärven 13 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.06.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto