www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Pohjanmaan joissa ovat monin paikoin ajankohtaan nähden pieniä, varsinkin alueen eteläosissa. Lähipäivien ollessa vielä poutaisia pysyvät virtaamat pieninä.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin tavanomaisella tasollaan tai hieman sen alapuolella. Hautaperän tekoallas Kalajoella pidetään edelleen yli kaksi metriä tavallista alempana huoltotöiden vuoksi. Lappajärven pinta on enää 10 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja jatkaa laskuaan seuraavan viikon aikana. Uljuan tekoaltaan pinnan on annettu viime viikkoina nousta kohti tavanomaisia lukemia, koska maaperä ei ole enää niin märkää että sateisiin pitäisi erityisesti varautua.

Iijoella jokien ja järvien vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja ja hitaassa laskussa. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat noin 10 cm keskimääräistä matalammalla. Myös Kostonjärven ja Irnijärven vedenkorkeudet ovat keskimääräistä alempana ja juoksutukset pieniä, Kostonjärvellä 8 m3/s ja Irnijärvellä 4 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.10.2016).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto