www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Iijoella ja Kiiminkijoella ovat edelleen suuria ja sateiden takia ne pysyvät lähellä nykyistä tasoaan. Myös muualla Pohjanmaalla sade on nostanut jokien pintoja. Koska maaperä koko Pohjanmaalla on edelleen märkää, mahdolliset sateet näkyvät nopeasti vesistöissä.

Järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Lappajärven pinta on 20 cm ja Pyhäjärvi 10 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pintaa pidetään edelleen puoli metriä tavanomaista alemmalla tasolla. Vedenpinnat pysyvät lähipäivät lähellä nykytasoaan.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskimääräisä arvoja. Raasakan virtaama on tosin edelleen suuri, 200 m3/s, ja Pudasjärvi noin 30 cm keskimääräistä korkeammalla. Virtaamat ja vedenkorkeudet pysyvät nykyisellä tasollaan seuraavien päivien ajan. Kostonjärven juoksutus on n. 17 m3/s ja Irnijärven n. 25 m3/s, molemmat ajankohdalle tyypillistä suurempia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 10.10.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapakoski
Irnijärvi - Ala-Irni (Irnijärvi)
Jaurakkajärvi
Jokijärvi
Jongunjärvi
Kierikki
Kipinä
Korvuanjärvi
Kostonjärvi
Kurenalus
Kynsijärvi - Kynsilampi (Kynsijärvi)
Livojoki Hanhikoski
Livojärvi
Maalismaa
Naamankajärvi - Polvijärvet (Naamankajärvi)
Pahkakoski
Pudasjärvi (Pudasjärvi Tuulisalmi)
Raasakka
Siuruanjoki Leuvankoski
Suolijärvi
Taivalkosken pato
Tyräjärvi
Väätäjänsuvanto
bifurkaatio Kiiminkijokeen

Pohjavesi ja maankosteus
Pudasjärvi Haisuvaara
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto