www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pudasjärvi Tuulisalmi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pudasjärvi Tuulisalmi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.9.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.9.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.10.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 116 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 63.1 - 192 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 63.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 81.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 153 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 192 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 57.9 m3/s ja maksimiarvo 268 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto