www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pudasjärvi Tuulisalmi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pudasjärvi Tuulisalmi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 560 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 341 - 794 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 341 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 410 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 670 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 794 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 282 m3/s ja maksimiarvo 819 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto