www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pudasjärvi Tuulisalmi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pudasjärvi Tuulisalmi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.8.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 107.11 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 106.83 - 108.30 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 106.83 m, 75 % todennäköisyydellä yli 106.86 m, 25 % todennäköisyydellä yli 107.42 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.30 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 106.83 m ja maksimiarvo 108.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 109.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 110.90 m, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.59 m.
 • Havainnot asemalta 6100710 Tuulisalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

 • Asuintaloja kastumisvaarassa 110.50 m
 • Mökkejä kastumisvaarassa 110.10 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 106.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.64 - 106.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.59 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 106.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.56 - 106.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.45 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 106.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.53 - 107.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.37 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 106.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.57 - 107.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.33 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto