www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pudasjärvi Tuulisalmi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pudasjärvi Tuulisalmi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.1.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.1.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 107.76 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 107.60 - 108.53 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 107.60 m, 75 % todennäköisyydellä yli 107.66 m, 25 % todennäköisyydellä yli 107.97 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.53 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 107.59 m ja maksimiarvo 108.72 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 109.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 110.90 m, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.59 m.
 • Havainnot asemalta 6100710 Tuulisalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

 • Asuintaloja kastumisvaarassa 110.50 m
 • Mökkejä kastumisvaarassa 110.10 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 24.12. vedenkorkeus on keskimäärin 107.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.29 - 107.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.15 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 10.01. vedenkorkeus on keskimäärin 107.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.58 - 107.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.53 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 10.02. vedenkorkeus on keskimäärin 107.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.57 - 107.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.49 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 10.03. vedenkorkeus on keskimäärin 107.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.53 - 107.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.48 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto