www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pudasjärvi Tuulisalmi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pudasjärvi Tuulisalmi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 109.11 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.56 - 109.95 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.56 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 109.30 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 109.95 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.47 m ja maksimiarvo 110.34 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 109.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 110.90 m, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.59 m.
 • Havainnot asemalta 6100710 Tuulisalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

 • Asuintaloja kastumisvaarassa 110.50 m
 • Mökkejä kastumisvaarassa 110.10 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 109.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.96 - 109.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.56 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 109.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 109.09 - 109.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.51 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 107.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.25 - 107.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.97 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 107.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.90 - 107.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.56 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto