www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pudasjärvi Tuulisalmi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pudasjärvi Tuulisalmi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 109.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.65 - 110.40 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.65 m, 75 % todennäköisyydellä yli 109.15 m, 25 % todennäköisyydellä yli 110.06 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 110.40 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.17 m ja maksimiarvo 110.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 109.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 110.90 m, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.59 m.
 • Havainnot asemalta 6100710 Tuulisalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

 • Asuintaloja kastumisvaarassa 110.50 m
 • Mökkejä kastumisvaarassa 110.10 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 106.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.49 - 106.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 106.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.45 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 106.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.44 - 106.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.37 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 106.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.46 - 107.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.30 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 106.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 106.59 - 107.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 106.32 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto