www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pudasjärvi Tuulisalmi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pudasjärvi Tuulisalmi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 110.25 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 109.37 - 110.72 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 109.37 m, 75 % todennäköisyydellä yli 109.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 110.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 110.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 109.23 m ja maksimiarvo 110.87 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 109.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 110.90 m, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.59 m.
 • Havainnot asemalta 6100710 Tuulisalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

 • Asuintaloja kastumisvaarassa 110.50 m
 • Mökkejä kastumisvaarassa 110.10 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 107.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.86 - 107.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.83 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 107.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.77 - 107.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.73 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 107.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.52 - 107.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.49 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 108.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 107.45 - 108.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 109.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 107.20 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto