www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jongunjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jongunjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.11.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 134 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 93.3 - 193 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 93.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 115 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 153 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 193 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 92.8 m3/s ja maksimiarvo 326 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto