www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jongunjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jongunjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 371 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 229 - 555 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 229 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 295 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 443 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 555 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 213 m3/s ja maksimiarvo 600 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto