www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jongunjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jongunjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.61 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.13 - 120.96 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.80 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.96 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.10 m ja maksimiarvo 121.13 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1984 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.53 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.38 m, se on havaittu 16.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 119.76 m.
  • Havainnot asemalta 6100700 Jongunjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 119.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.75 - 120.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.32 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.20 - 120.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.87 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 119.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.14 - 119.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 118.91 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 119.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 118.97 - 119.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 118.79 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto