www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jongunjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jongunjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.19 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.18 - 119.23 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.18 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.19 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.20 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.23 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.18 m ja maksimiarvo 119.44 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1984 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.53 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.38 m, se on havaittu 16.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 119.76 m.
  • Havainnot asemalta 6100700 Jongunjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 119.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.18 - 119.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.18 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 119.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.18 - 119.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 119.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.09 - 119.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.07 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 119.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.00 - 119.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 118.92 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto