www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jongunjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jongunjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.17 - 120.99 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.47 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.08 m ja maksimiarvo 121.21 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1984 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 120.53 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.38 m, se on havaittu 16.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 119.76 m.
  • Havainnot asemalta 6100700 Jongunjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.08 - 120.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.89 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.96 - 120.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.76 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 119.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.02 - 119.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 118.90 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 119.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 118.93 - 119.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 118.81 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto