www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jokijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jokijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.2.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.2.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.2.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 32.6 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 31.4 - 45.4 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 31.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 32.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 33.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 45.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 31.4 m3/s ja maksimiarvo 51.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto