www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jokijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jokijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.2.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.2.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.2.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 28.4 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.5 - 30.7 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 27.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 28.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 29.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 30.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 27.3 m3/s ja maksimiarvo 32.5 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto