www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jokijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jokijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.2.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 33.8 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.4 - 47.4 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 27.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 30.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 37.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 47.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 27.3 m3/s ja maksimiarvo 56.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto