www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jokijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jokijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.7.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.7.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.7.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 10.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.86 - 11.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.86 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 9.79 m3/s ja maksimiarvo 14.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut m3/s. Suurin havaittu virtaama on m3/s, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
   
  © Copyright Valtion ympäristöhallinto