www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jokijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jokijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 223.74 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 223.64 - 223.82 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 223.64 m, 75 % todennäköisyydellä yli 223.68 m, 25 % todennäköisyydellä yli 223.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 223.82 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 223.64 m ja maksimiarvo 223.89 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 223.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 225.73 m, se on havaittu 11.07.1969 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 223.56 m.
  • Havainnot asemalta 6100230 Jokijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 223.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.68 - 223.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 223.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.62 - 223.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.57 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 223.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.71 - 223.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 223.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.64 - 223.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto