www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Irnijärvi-Ala-Irni

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Irnijärvi-Ala-Irni > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.3.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.4.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 9.84 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.90 - 28.7 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.90 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.55 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 13.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.87 m3/s ja maksimiarvo 44.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto