www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Irnijärvi-Ala-Irni

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Irnijärvi-Ala-Irni > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 236.75 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 236.57 - 236.97 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 236.57 m, 75 % todennäköisyydellä yli 236.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 236.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 236.97 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 236.57 m ja maksimiarvo 237.11 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1967 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 237.23 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 237.49 m, se on havaittu 30.10.1967 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 236.48 m.
  • Havainnot asemalta 6100200 Irnijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 234.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 234.32 - 234.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 234.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 234.19 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 236.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 235.89 - 236.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 236.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 235.10 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 236.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 236.62 - 236.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 236.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 236.56 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 236.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 236.60 - 236.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 236.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 236.51 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto