www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Tyräjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Tyräjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.4.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 1.95 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.629 - 4.70 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.629 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.33 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.59 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.70 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.627 m3/s ja maksimiarvo 7.64 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto