www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Tyräjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Tyräjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.2.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 223.81 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 223.80 - 223.89 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 223.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 223.80 m, 25 % todennäköisyydellä yli 223.81 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 223.89 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 223.80 m ja maksimiarvo 223.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 224.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 224.36 m, se on havaittu 18.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 223.84 m.
  • Havainnot asemalta 6100220 Tyräjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 223.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.79 - 223.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.78 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 223.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.75 - 223.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.74 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 223.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.72 - 223.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.70 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 223.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.71 - 223.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto