www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Tyräjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Tyräjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.9.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 223.82 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 223.77 - 223.98 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 223.77 m, 75 % todennäköisyydellä yli 223.79 m, 25 % todennäköisyydellä yli 223.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 223.98 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 223.77 m ja maksimiarvo 224.12 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 224.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 224.36 m, se on havaittu 18.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 223.84 m.
  • Havainnot asemalta 6100220 Tyräjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.09. vedenkorkeus on keskimäärin 223.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.74 - 223.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.73 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 223.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.72 - 223.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.69 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.10. vedenkorkeus on keskimäärin 223.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.72 - 223.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.68 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.11. vedenkorkeus on keskimäärin 223.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.76 - 223.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto