www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Tyräjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Tyräjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 224.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 223.99 - 224.22 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 223.99 m, 75 % todennäköisyydellä yli 224.05 m, 25 % todennäköisyydellä yli 224.15 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 224.22 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 223.99 m ja maksimiarvo 224.28 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 224.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 224.36 m, se on havaittu 18.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 223.84 m.
  • Havainnot asemalta 6100220 Tyräjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 223.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.91 - 224.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 224.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 224.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 224.03 - 224.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 224.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.99 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 223.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.89 - 223.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 224.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.82 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 223.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.79 - 223.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto