www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Tyräjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Tyräjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 223.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 223.70 - 223.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 223.70 m, 75 % todennäköisyydellä yli 223.71 m, 25 % todennäköisyydellä yli 223.76 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 223.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 223.70 m ja maksimiarvo 224.01 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 224.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 224.36 m, se on havaittu 18.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 223.84 m.
  • Havainnot asemalta 6100220 Tyräjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 223.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.64 - 223.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 223.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.62 - 223.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 223.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.63 - 223.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 223.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.66 - 223.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto