www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Tyräjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Tyräjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 224.00 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 223.86 - 224.16 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 223.86 m, 75 % todennäköisyydellä yli 223.92 m, 25 % todennäköisyydellä yli 224.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 224.16 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 223.85 m ja maksimiarvo 224.29 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 224.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 224.36 m, se on havaittu 18.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 223.84 m.
  • Havainnot asemalta 6100220 Tyräjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 223.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.80 - 223.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.79 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 223.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.81 - 223.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.77 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 223.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.78 - 223.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 223.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.73 - 223.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.70 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto