www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Tyräjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Tyräjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 224.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 223.87 - 224.19 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 223.87 m, 75 % todennäköisyydellä yli 223.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 224.13 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 224.19 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 223.86 m ja maksimiarvo 224.36 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1961 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 224.05 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 224.36 m, se on havaittu 18.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 223.84 m.
  • Havainnot asemalta 6100220 Tyräjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 223.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.84 - 223.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.83 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.01. vedenkorkeus on keskimäärin 223.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.81 - 223.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.79 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 223.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.77 - 223.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.75 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 223.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 223.73 - 223.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 223.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 223.71 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto