www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.62 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.62 - 243.63 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.62 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 243.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.62 m ja maksimiarvo 243.64 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 243.92 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.30 m, se on havaittu 03.06.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 243.60 m.
  • Havainnot asemalta 6101100 Livojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 243.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.58 - 243.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.57 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 243.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.55 - 243.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.53 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 243.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.52 - 243.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.48 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 243.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.51 - 243.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.48 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto