www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 243.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 243.66 - 243.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 243.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 243.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 243.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 243.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 243.62 m ja maksimiarvo 244.03 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 243.92 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.30 m, se on havaittu 03.06.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 243.60 m.
  • Havainnot asemalta 6101100 Livojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 243.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.49 - 243.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.48 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 243.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.48 - 243.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.47 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 243.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.49 - 243.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.46 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 243.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.50 - 243.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.46 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto