www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.10.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.9.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.11.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 18.6 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.4 - 34.2 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 14.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 24.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.2 m3/s ja maksimiarvo 57.5 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto