www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 82.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 46.3 - 121 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 46.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 66.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 102 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 121 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 43.3 m3/s ja maksimiarvo 149 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto