www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.11.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.51 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.01 - 232.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.01 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.71 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 232.01 m ja maksimiarvo 232.87 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.67 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 231.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.97 - 232.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.96 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 232.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.99 - 232.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 232.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.19 - 232.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.94 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 232.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.32 - 232.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.01 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto