www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.06 - 232.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.06 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.38 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.63 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 232.06 m ja maksimiarvo 232.77 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 229.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 229.23 - 229.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 229.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 229.06 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 231.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.55 - 231.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.16 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 232.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.35 - 232.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.05 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 232.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.16 - 232.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.97 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto