www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.53 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.53 - 232.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.53 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.53 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.54 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 232.53 m ja maksimiarvo 232.71 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 232.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.51 - 232.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.50 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 232.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.42 - 232.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.38 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 232.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.01 - 232.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 231.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.33 - 231.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.25 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto