www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 231.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 231.78 - 231.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 231.78 m, 75 % todennäköisyydellä yli 231.78 m, 25 % todennäköisyydellä yli 231.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 231.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 231.78 m ja maksimiarvo 231.81 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 231.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.70 - 231.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 231.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.64 - 231.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 231.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.70 - 231.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.57 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 231.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.78 - 232.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto