www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 229.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 228.99 - 229.45 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 228.99 m, 75 % todennäköisyydellä yli 229.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 229.36 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 229.45 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 228.86 m ja maksimiarvo 229.59 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 229.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 229.13 - 229.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 229.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 228.99 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 231.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.35 - 231.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.03 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 232.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.34 - 232.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.08 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 232.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.17 - 232.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.99 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto