www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 231.95 - 232.74 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 231.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.52 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 231.94 m ja maksimiarvo 232.83 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 231.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.94 - 231.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.92 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 232.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.98 - 232.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.90 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 232.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.98 - 232.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.82 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 231.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.73 - 231.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.63 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto