www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.10 - 232.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.43 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.59 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 232.09 m ja maksimiarvo 232.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.04. vedenkorkeus on keskimäärin 229.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 229.09 - 229.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 229.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 229.08 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 228.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 228.63 - 228.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 229.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 228.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 231.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 230.63 - 231.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 229.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.06. vedenkorkeus on keskimäärin 232.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.36 - 232.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.01 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto