www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.22 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 231.91 - 232.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 231.91 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.08 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.46 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 231.84 m ja maksimiarvo 232.84 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 231.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.74 - 231.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 231.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.81 - 232.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.71 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 231.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.71 - 231.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.61 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 231.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.68 - 231.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto