www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.44 - 232.70 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.44 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.57 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.70 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 232.44 m ja maksimiarvo 232.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.67 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 28.12. vedenkorkeus on keskimäärin 232.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.21 - 232.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.20 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 14.01. vedenkorkeus on keskimäärin 231.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.85 - 231.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.84 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 14.02. vedenkorkeus on keskimäärin 231.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 230.96 - 231.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.91 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 14.03. vedenkorkeus on keskimäärin 229.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 229.63 - 229.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 229.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 229.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto