www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kostonjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kostonjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.05 - 232.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.05 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.65 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 231.92 m ja maksimiarvo 232.91 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.00 m, se on havaittu 06.11.1965 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 231.90 m.
  • Havainnot asemalta 6100300 Kostonjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 231.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.22 - 231.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.21 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 230.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 230.62 - 230.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 230.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 230.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 229.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 229.33 - 229.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 229.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 229.29 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 228.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 228.65 - 228.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 229.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 228.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto