www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kynsijärvi-Kynsilampi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kynsijärvi-Kynsilampi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.10.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.11.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 13.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.5 - 14.3 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 12.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 13.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 14.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.5 m3/s ja maksimiarvo 16.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto