www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kynsijärvi-Kynsilampi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kynsijärvi-Kynsilampi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 231.97 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 231.95 - 232.13 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 231.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 231.95 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.13 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 231.95 m ja maksimiarvo 232.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.52 m, se on havaittu 20.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 232.35 m.
  • Havainnot asemalta 6100340 Kynsijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.02. vedenkorkeus on keskimäärin 231.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.92 - 231.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.92 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.02. vedenkorkeus on keskimäärin 231.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.90 - 231.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.90 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 231.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.90 - 231.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.90 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 231.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.93 - 232.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.89 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto