www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kynsijärvi-Kynsilampi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kynsijärvi-Kynsilampi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.41 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.22 - 232.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.22 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.32 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 232.20 m ja maksimiarvo 233.07 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.52 m, se on havaittu 20.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 232.35 m.
  • Havainnot asemalta 6100340 Kynsijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 231.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.86 - 231.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 231.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.83 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 231.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.88 - 231.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.84 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 231.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.91 - 232.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.86 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 232.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.95 - 232.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.87 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto