www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kynsijärvi-Kynsilampi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kynsijärvi-Kynsilampi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 232.66 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 232.54 - 232.86 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 232.54 m, 75 % todennäköisyydellä yli 232.60 m, 25 % todennäköisyydellä yli 232.74 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 232.86 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 232.52 m ja maksimiarvo 233.01 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 232.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 233.52 m, se on havaittu 20.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 232.35 m.
  • Havainnot asemalta 6100340 Kynsijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 232.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.54 - 232.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.51 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 232.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.53 - 232.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.45 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 232.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 232.20 - 232.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 232.02 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 231.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 231.92 - 231.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 232.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 231.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto