www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.8.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.8.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.8.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 58.2 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 15.5 - 91.2 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 15.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 56.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 62.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 91.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 14.6 m3/s ja maksimiarvo 96.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto