www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 170 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 93.5 - 276 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 93.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 143 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 212 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 276 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 86.1 m3/s ja maksimiarvo 323 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto