www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 125.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 124.80 - 126.71 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 124.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 124.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 126.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 126.71 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 124.80 m ja maksimiarvo 127.33 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.24 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.77 m.
  • Havainnot asemalta 6100640 Jaurakkajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 124.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.75 - 124.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 124.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.71 - 124.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 124.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.68 - 124.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.67 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 125.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.93 - 125.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 126.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.75 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto