www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 125.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 124.81 - 125.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 124.81 m, 75 % todennäköisyydellä yli 124.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 125.28 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 125.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 124.81 m ja maksimiarvo 125.75 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.24 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.77 m.
  • Havainnot asemalta 6100640 Jaurakkajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 124.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.70 - 124.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 124.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.68 - 124.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.66 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 124.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.73 - 124.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 124.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.83 - 125.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto