www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 126.90 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 126.47 - 127.43 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 126.47 m, 75 % todennäköisyydellä yli 126.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 127.10 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 127.43 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 126.23 m ja maksimiarvo 127.83 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.24 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.77 m.
  • Havainnot asemalta 6100640 Jaurakkajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 126.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 126.45 - 126.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 127.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 126.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 126.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.85 - 126.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 126.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 125.66 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 125.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.94 - 125.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.88 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 124.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.82 - 125.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.72 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto