www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 126.16 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 125.74 - 126.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 125.74 m, 75 % todennäköisyydellä yli 126.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 126.38 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 126.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 125.65 m ja maksimiarvo 126.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.24 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.77 m.
  • Havainnot asemalta 6100640 Jaurakkajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 126.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 126.01 - 126.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 126.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 125.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 126.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 126.22 - 126.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 126.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 125.90 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 125.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.00 - 125.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.92 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 124.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.83 - 125.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.74 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto