www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.2.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 124.81 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 124.81 - 124.87 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 124.81 m, 75 % todennäköisyydellä yli 124.81 m, 25 % todennäköisyydellä yli 124.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 124.87 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 124.81 m ja maksimiarvo 125.05 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.24 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.77 m.
  • Havainnot asemalta 6100640 Jaurakkajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 124.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.75 - 124.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 124.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.71 - 124.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.71 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 124.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.69 - 124.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.67 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 125.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.91 - 125.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 126.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto