www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 126.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 126.04 - 127.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 126.04 m, 75 % todennäköisyydellä yli 126.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 127.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 127.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 125.81 m ja maksimiarvo 127.91 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.24 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.77 m.
  • Havainnot asemalta 6100640 Jaurakkajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 124.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.71 - 124.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 124.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.69 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 124.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.70 - 124.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.67 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 124.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.77 - 125.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 124.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.82 - 125.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto