www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Jaurakkajärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Jaurakkajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 126.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 125.98 - 127.38 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 125.98 m, 75 % todennäköisyydellä yli 126.35 m, 25 % todennäköisyydellä yli 126.95 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 127.38 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 125.87 m ja maksimiarvo 127.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.24 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.77 m.
  • Havainnot asemalta 6100640 Jaurakkajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 125.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.12 - 125.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.96 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 125.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.02 - 125.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.85 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 124.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.90 - 125.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.79 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 124.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.79 - 124.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.73 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto